Политика за защита на личните данни

Ние от www.artelizacraft.com уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот на всички посетители на този уебсайт. Затова искаме да Ви информираме за начина, по който бихме използвали Вашите лични данни. Препоръчваме Ви да прочетете тази Политика за защита на личните данни, за да разберете подхода ни при използването на вашите лични данни.
С каква цел се събират Вашите лични данни

Информацията която събираме е нужна, за да разберем Вашите потребности и интереси. Това от своя страна ни помага да направим Вашето посещение удобно и ползотворно. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

помогнем при попълване на поръчка;
информираме отностно продукти или услуги;
да предоставим услуги и поддръжка;
известим за нови услуги или други ползи;
предоставим персонализирани промоционални оферти;
изберем съдържание което да Ви бъде представено

За да оптимизираме нашите услуги, можем да използваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Тъй като уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот, ще използваме личните Ви данни за тази цел, само ако сте посочили в регистрацията си, че желаете да получавате от нас бюлетини за текущи предложения и нови продукти.
Личните данни, предоставени на www.artelizacraft.coom в процеса на регистрация, ще бъдат използвани от нас, за да влезем във връзка с Вас и/или да Ви изпратим поръчаните продукти от сайта, както и в случай, че трябва да Ви уведомим за важни промени по Вашата регистрация.
При направена поръчка в сайта ние ще предоставим Вашето име, адрес и телефона на куриерската фирма, която сте избрали да Ви достави поръчката, които данни са им необходими за доставянето до Вас на поръчаните от Вас продукти.
Екипът на www.artelizacraft.com не може да бъде държан отговорен за личните данни, които сме предоставили на куриерски фирми и мобилни/телефонни оператори по повод на дейността ни, но Ви уверяваме, че ние няма да предоставяме никаква част от Вашите лични данни на трети лица и организации.
Данните, които картодържателя посочва в процеса на оформяне на поръчката като: номер на карта, срок на валидност и др., когато клиента избира метод на плащане с дебитна или кредитна карта са конфиденциална информация, която ние, като администратори на сайта www.arteliza.com, нямаме достъп до нея. С тази информация разполага единствено и само банката-издател на съответната карта.

С изключение на предвидените в тази Политика за защита на личните данни случаи, ние няма да разкриваме никаква информация за Вас, позволяваща да бъдете идентифицирани без Вашето съгласие, освен ако трябва да изпълним нормативно установено задължение (например за целите на съдебен процес или за предотвратяване на измама или друго престъпление) или когато преценим, че това е нужно за защита на нашите права, собственост или лична безопасност, както и тези на нашите потребители/клиенти или други лица.

Сигурност на личните Ви данни

Тъй като ценим правото Ви на личен живот, ще гарантираме подходящо ниво на защита на личните Ви данни. За тази цел създадохме технология и политики, които да защитават личните Ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване и съответно ще актуализираме тези мерки при всяко внедряване на нови технологии.
“Artelizacraft.com”, собственост на “Арт Елиза” ЕООД се съобразява със всички изисквания на закона към защитата на Вашата лична информация, последна редакция от 25 Май 2018г.

Image already added