Печатната графика е произведение на изкуството, създадено от художник с помощта на някоя от техниките за отпечатване най-често върху хартия.

Подарете си нещо различно и ефектно.

arteliza_gnome3_PL_3_CP_black

Отпечатък линогравюра “Джудже #3”

50.00 лв. с включен ДДС

Една от най-старите техники за отпечатък приложена днес. Картината е единствена и уникална. Има само три вида от Джуджето.

arteliza_gnome2_PL_4_CP_vineno

Отпечатък линогравюра “Джудже #2”

50.00 лв. с включен ДДС

Една от най-старите техники за отпечатък приложена днес. Картината е единствена и уникална. Има само три вида от Джуджето.

arteliza_gnome_PL_2_A5002_antirefleks

Отпечатък линогравюра “Джудже”

50.00 лв. с включен ДДС

Една от най-старите техники за отпечатък приложена днес. Картината е единствена и уникална. Има само три вида от Джуджето.